Τοπογραφικές - χωροταξικές μελέτες

Οι συνεργάτες της Χάραξις, χρησιμοποιώντας σύγχρονα όργανα τοπογραφίας και συστήματα GPS, μπορούν να αναλάβουν:

-Τοπογραφικές αποτυπώσεις οικοπέδων

-Αποτυπώσεις κτιρίων και μνημείων

-Προσδιορισμό συντεταγμένων ακινήτων  με GPS, για μεταβίβαση ή τακτοποίηση

-Διαχείριση ακινήτων (προσδιορισμός πραγματικής αξίας, εκτιμήσεις, ανάπτυξη)

 Ηλεκτρ/γικές Μηχανολογικές μελέτες

Τα ΗΜ δίκτυα ενός κτιρίου, είναι εκείνα που το ολοκληρώνουν και εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του. Οι συνεργάτες μηχανικοί της Χάραξις, είναι σε θέση να αναλάβουν τον σχεδιασμό, αλλά και την επίβλεψη κατασκευής τους. Συγκεκριμένα αναλαμβάνουν:

- Μελέτες υδρεύσεων - αποχετεύσεων

- Μελέτες Θερμομονώσεων - ΚΕΝΑΚ

- Ηλεκτρολογικές μελέτες

- Μελέτες θεμελειακών γειώσεων

- Αυτοματισμοί - έξυπνο σπίτι

Διαχείριση ακινήτων

Στα πλαίσια της ολιστικής παροχής υπηρεσιών στους πελάτες της, η Χάραξις, συνεργάζεται με έμπειρους και καταξιωμένους κτηματομεσίτες, οι οποίοι μπορούν είτε να βρουν το ιδανικό ακίνητο, είτε να προωθήσουν ένα δικό σας στην καλύτερη δυνατή τιμή για αγορά ή εκμίσθωση.

                                                    Συνεργάτες  άλλων ειδικοτήτων όπως, Τοπογράφοι Μηχανικοί,

                                                    Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Σύμβουλοι ακινήτων είναι πλέον σε θέση να


                                                    προσφέρουν συμπληρωματικές μελέτες και υπηρεσίες. Στόχος μας ο

                                                    πλήρης συγχρονισμός των μελετών με ασφαλή και συνεχή ανταλλαγή

                                                    πληροφοριών που απαιτούνται για την επιτυχή υλοποίηση του

                                                     έργου.

                                                     Επίσης ενα δοκιμασμένο  δίκτυο εργολάβων συνεργατών  προσφέρει

                                                     λύσεις για οτιδήποτε αφορά τον τεχνικό τομέα, χρησιμοποιώντας μόνο

                                                     τα πιο σύγχρονα μέσα και μεθόδους σύμφωνα με υψηλά πρότυπα

                                                     πιστοποίησης.

                                                     Πλήρεις λεπτομέρειες για τα ονόματα και το είδος των παρεχόμενων

                                                     υπηρεσιών των συνεργατών μας είναι πάντα διαθέσιμες 

                                                     επικοινωνώντας
  μαζί μας.