τμήμα Αρχιτεκτονικού σχεδιασμού     Υπεύθυνος:Γεώργιος Σάββενας Αρχιτέκτων μηχανικός Ε.Μ.Π.

                                                            Αρχιτεκτονικές μελέτες 

                                                            Διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου

                                                            Μελέτες φωτισμού

                                                            Φωτορεαλιστικές απεικονίσεις - 3d animation

                                                            Ανάλυση επιχειρηματικού σχεδίου μελέτη σεναρίων 

Τμήμα Στατικών μελετών                    Υπεύθυνος: Κων/νος Χριστόπουλος Πολιτικός μηχανικός Δ.Π.Θ.

                                                            Στατικές μελέτες

                                                            Έκδοση οικοδομικών αδειών

                                                            Μελέτες ενεργειακής απόδοσης (Επιθεωρήσεις)

                                                            Άδειες λειτουργίας καταστημάτων

                                                            Νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων

Τμήμα κατασκευαστικών εφαρμογών  Υπεύθυνος: Αντ. Ορφανός Πολιτικός μηχανικός Π.Πατρών

                                                            Μελέτες εφαρμογής

                                                            Ενισχύσεις – αποκαταστάσεις κτιρίων

                                                            Επίβλεψη – συντονισμός συνεργείων

                                                            Προμετρήσεις - επιμετρήσεις

                                                            Σύνταξη τεχνο-οικονομικής μελέτης έργου

 Τμήμα διακόσμησης                         Υπεύθυνη:Αικατερίνη Καλλίγά Διακοσμήτρια Τ.Ε.Ι. Αθήνας

                                                           Μελέτες εσωτερικών - εξωτερικών χώρων

                                                           Σχεδιασμός επίπλων

                                                           Μελέτη βιτρίνας καταστημάτων

                                                           Χειροτεχνία -διακόσμηση

                                                           Ζωγραφική