Πρόθεση μας ήταν η αισθητική ενοποίηση με το παρακείμενο ξενοδοχείο Semiramis το οποίο και  προσφάτως ανακαινίστηκε.

Έτσι λοιπόν καταγράφηκαν τα βασικά αρχιτεκτονικά στοιχεία του ξενοδοχείου Semiramis όπως:

α)μεγάλες αρχιτεκτονικές πτυχές στην ανατολική πλευρά του κτιρίου.

β) παράλληλα γραμμικά στοιχεία (δοκοί) που συνδέουν τις παραπάνω πτυχές.

γ)υάλινα στηθαία εξωστών.

δ) συγκεκριμένη χρωματική γκάμα.(μπλε, κεραμιδί, γκρι)   

Τα αρχιτεκτονικά στοιχεία αυτά σε συνδυασμό με την πολεοδομική νομοθεσία και τις λειτουργικές ανάγκες ,αποτέλεσαν το βασικό συστατικό της πρότασης μας.

 Δημιουργήσαμε αρχιτεκτονικές προεξοχές όπου μαζί με το υφιστάμενο μέτωπο δημιουργούν τις εν λόγο πτυχές και θα χρησιμοποιηθούν για την όδευση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.         

Ο βασικός στόχος είναι να επιτευχτεί αυτό

που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε «

νοητική μονοκονδυλιά». Προσπαθήσαμε δηλαδή να ελαχιστοποιήσουμε τα στοιχεία που συμμετέχουν στην σύνθεση , κάνοντας έτσι ευανάγνωστο το συνθετικό χειρισμό

Αρκαδίου - Ρόδος