Πρόκειται για μια 2οροφη μονοκατοικία 200,00 τ.μ. σ’ ένα επίπεδο οικόπεδο 4000,00 τ.μ. στην δυτική πλευρά του νησιού 24 k.m. έξω από την πόλη της Ρόδου.Ο σχεδιασμός ήταν διεξοδικός και στηρίχθηκε αφενός στην καλή συνεργασία μεταξύ αρχιτέκτονα και των χρηστών και αφετέρου σε κοινής αποδοχής ύφους και υλικών.

Βασικός στόχος της σύνθεσης ήταν η εξυπηρέτηση των αναγκών μέσα από την στοιχειοθέτηση ενός αρχιτεκτονικού διαλόγου όπου συνδιαλέγονται αισθητική και διαχρονικότητα.Χαρακτηριστικό στοιχείο της  κατοικίας αποτελεί ο διαμπερής φωτεινός συνδετικός όγκος της εισόδου. Το εσωτερικό αυτό αίθριο προσδίδει ένα καθαρό νεωτεριστικό λεξιλόγιο και μία ισχυρή ελληνική ταυτότητα.Στο ισόγειο της κατοικίας αναπτύσσονται οι χώροι διημέρευσης οι οποίοι διαχωρίζονται με χαμηλά πετάσματα και βρίσκονται σε διαφορετικές στάθμες (+- 0,50 ). Ο τρόπος που έγινε ο αρχιτεκτονικός χειρισμός σ΄ αυτούς τους υποχώρους τους προσδίδει αυτοτέλεια και ταυτόχρονα αλληλεξάρτηση, βασικό συστατικό για την βίωση διαφορετικών εμπειριών και συναισθημάτων.Αξίζει να σημειωθεί ότι έγινε προσπάθεια να εξασφαλιστεί στους χώρους  διημέρευσης η δυνατότητα μετασχηματισμού των χώρων ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.Στον όροφο γύρω από το κενό αναπτύσσονται οι χώροι διανυκτέρευσης δημιουργώντας την αίσθηση μιας μικρής γειτονιάς .Ως εργαλείο για την ποιοτική επεξεργασία του εσωτερικού χώρου εκτός από το φυσικό φως το οποίο διαχέεται από τα εξωτερικά ανοίγματα και το κατακόρυφο κενό , χρησιμοποιήθηκε και το τεχνητό φως, το οποίο ενσωματώθηκε στο κέλυφος , έτσι ώστε να υποβοηθείται η μέγιστη οπτική και λειτουργική ενοποίηση και ταυτόχρονα να διαμορφώνεται η ταυτότητα και η ιδιαιτερότητα των χρήσεων.Η  άποψη της καθαρότητας και της λιτότητας οδήγησαν στην απόκρυψη όλων των τεχνολογικών συστημάτων μέσα στις ψευδοροφές και του τοίχους δίνοντας την αίσθηση ότι όλα « επιπλέουν » μέσα στο κυβιστικό περίβλημα.

Φάνες-Ν.Ρόδος

G (1)

G (3)

G (4)

G (5)

G (7)

G (8)

G (10)

G (11)

G (12)

G (13)

G (14)

G (17)

G (18)

G (20)

G (1)
G (3)
G (4)
G (5)
G (7)
G (8)
G (10)
G (11)
G (12)
G (13)
G (14)
G (17)
G (18)
G (20)