3 D     A N I M A T I O N

Πρόκειται για μία κατοικία 260,00 τ.μ. για ένα ζευγάρι που ζει και δραστηριοποιείται στην πόλη της Ρόδου, με αγάπη για το νησί, το βιβλίο και την καλλιτεχνία.Αναπτύσσεται σε δύο ορόφους με υπόγειο, σε ένα οικόπεδο 840,00 τ.μ. σε μία από τις ομορφότερες και ακριβότερες περιοχές κατοικίας, στις παρυφές της πόλης της Ρόδου.Ανατολικά και δυτικά γειτνιάζει με μονοκατοικίες, βόρεια, με δρόμο δευτερευούσης σημασίας και δυτικά, με το φορτισμένο κυκλοφοριακά περιφερειακό οδικό άξονα της πόλης.Βασική πρόθεση της αρχιτεκτονικής σύνθεσης ήταν η δημιουργία ισχυρών ορίων στο περίγραμμα της κατοικίας, με σαφή διαχωρισμό του μέσα από το έξω, περιφρουρώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ιδιωτική ζωή των ιδιοκτητών.Οι όψεις, κυρίως της βορινής πλευράς, όπου είναι και η κεντρική είσοδος, αντιμετωπίζονται σαν μονολιθικές και αδιαπέραστες επιφάνειες, που σαν μάσκες περικλείουν τον εσωτερικό χώρο, αφήνοντας μόνο κάθετες και οριζόντιες σχισμές φωτός και θέας να εισδύουν στο χώρο της κατοικίας. Μνήμες από τα τείχη της παλαιάς πόλεως της Ρόδου με τα περιορισμένα αμυντικά ανοίγματα διατρέχουν κυρίως αυτήν την πλευρά της οικίας, σε αρμονική ενορχήστρωση ενός διάχυτου στη σύγχρονη  πόλη μνημειακού  παρελθόντος με μία απέριττη γλυπτική αρχιτεκτονική φόρμα.Εσωτερικά, ένα αίθριο, κύρια πηγή φωτισμού και αερισμού, ενορχηστρώνει τις απαιτήσεις του ζευγαριού γύρω από αυτό. Το εσωτερικό αυτό αίθριο αποτελεί και τον πυρήνα της σύνθεσης, προσδίδοντας ένα καθαρό νεωτεριστικό λεξιλόγιο και μία ισχυρή ελληνική ταυτότητα. Ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζει η εισαγωγή του διώροφου κενού και η διείσδυση του φωτός από την οροφή και στο χώρο διαβάσματος.Το σύνολο του κτίσματος διαφοροποιείται από την άμορφη αστική δόμηση τείνοντας συνειδητά σε μία εσωστρέφεια.Στον εξωτερικό χώρο, ως αντίστιξη στις στιλπνές υφές του εσωτερικού χώρου, χρησιμοποιείται μία γκάμα διαφορετικών χρωμάτων και υφών , αποτυπώνοντας και αναπαριστώντας το ψηφιδωτό της γης με τις εναλλαγές του. Η διαχείριση των υλικών αυτών υποτάσσεται σε μία πειθαρχημένη σύνθεση , ενώ ταυτόχρονα, δίνει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να αντιληφθούν τις συνδιαλεγόμενες με το κτήριο αρχιτεκτονικές χαράξεις του περιβάλλοντος χώρου, από ψηλά, μέσω ενός «παιγνιώδους» εξώστη, δυόμισι μέτρων, ο οποίος, αποκαλύπτει  μιαν άλλη, πέμπτη όψη της οικίας.Τελειώνοντας, αξίζει να σημειωθεί η άριστη συνεργασία των ιδιοκτητών, σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού και επίβλεψης του έργου.

Λόφος Αγ. Στεφάνου-Ρόδος

F (1)

F (0)

F (2)

F(3)

F(4)

F(5)

F(6)

F(7)

F(8)

F(9)

F(10)

F(11)

F(12)

F (13)

F (14)

F (15)

F (1)
F (0)
F (2)
F(3)
F(4)
F(5)
F(6)
F(7)
F(8)
F(9)
F(10)
F(11)
F(12)
F (13)
F (14)
F (15)